Virtual December hardloopwedstrijd!

Virtual december hardloopwedstrijd.

SportsDrachten organiseert in samenwerking met Intersport Drachten de hele maand december de virtuele hardloopwedstrijd.

Zonder wedstrijden om voor te trainen, kan het voor lopers en wandelaars lastig zijn om gemotiveerd te blijven. Hoewel evenementen voorlopig niet kunnen plaatsvinden, Heeft de organisatie van de 8 van drachten de virtuele hardloop en wandeltocht uitgeschreven en je loopt waar – en ook wanneer – je wilt.

De hardlopers krijgen een wedstrijdelement. Er kan worden gekozen uit 5 km,10 km,15 km en 21.1 km (halve marathon) Via een GPX-bestand wordt de presentatie verwerkt en openbaar gemaakt via uitslagen.nl. Het sporthorloge of telefoon wordt gekoppeld aan één van de volgende online omgevingen: Strava, Garmin Connect, Polar Flow, RunKeeper, Runtastic, Endomodo of TomTom.

Wordt er iets te veel gelopen, dan worden de extra meters afgekort en niet meegenomen bij het bepalen van de tijd. En te weinig gelopen, dan wordt het niet meegenomen in de uitslag. Voor alle afstanden wordt er een klassement opgemaakt en gepubliceerd.

Er is geen vaste dag of tijd dat er gelopen moet worden, maar men moet in ieder geval uiterlijk 31 december 2020 gelopen hebben.

Naast het hardlopen is er ook een wandeltocht over dezelfde afstand.

Voor het hardlopen en wandelen is het uiteraard ook mogelijk om een eigen afstand je hardlopen of te wandelen.
De kosten zijn bijzonder laag gehouden, namelijk € 1,50.
Het is ook mogelijk om een originele medaille te bestellen voor € 1,50.

De deelnemers worden geacht om de afstand altijd conform de richtlijnen van het RIVM. Houd 1,5 meter afstand van anderen en blijf gezond!

Alle informatie is de krijgen via www.sportsdrachten.nl en www.8vandrachten.nl

De Ameland Adventurerun 2020 is helaas afgelast!

Ameland Adventurerun 2020 is afgelast

AMELAND – De overheid heeft op 13 oktober besloten om alle evenementen te verbieden als een van de maatregelen om de COVID-19 pandemie in Nederland onder controle te krijgen. Dit verbod geldt nog steeds en gezien de huidige situatie rondom Covid-19 in Nederland is de verwachting dat dit verbod op korte termijn niet opgeheven zal worden. Helaas betekent deze ontwikkeling dat de Ameland Adventurerun 2020 op 12 december geen doorgang kan vinden. Wij hebben er alles aan gedaan om de mogelijkheid zolang mogelijk open te houden om te kunnen hardlopen op Ameland. Langer uitstellen van deze moeilijke beslissing is om organisatorische redenen helaas niet meer mogelijk.
Op 18 december 2021 is de 17e Ameland Adventurerun.

Ik loop ………. op Walcheren. Door Meeloper.

Ik loop ………..op Walcheren

Vanaf de camping naar het begin van het duingebied is het nog geen 1,7 kilometer. Prima afstand om joggend op weg te gaan. Het weggetje is nog geen 6 meter breed; veel verkeer gaat er niet over; windsingels aan beide zijden. Zij bieden beschutting tegen de wind, die hier soms hard/stormachtig vanaf zee over het land raast.

Het is een uur of 10 in de morgen; de zon schijnt, de lucht is blauw, de wolken zijn wit, het is een graad of 15 en het waait hard uit het westen. Ik merk het nauwelijks, dankzij die windsingels. Zij worden gevormd door Mei- en Sleedoorn, door bramen struiken, Gelderse Roos, bramen struiken, wat rood hout en hoge grassoorten. Ik jog, groet een enkele fietser, wijk uit naar de rand van de weg als een auto voorbij komt. Na een 900 meter, het einde van de beschutting om de aansluiting voor een weggetje mogelijk te maken, krijg ik de wind vol vanaf de linker kant. Enkele tientallen meters verder begint de bebouwing van Domburg. Ik steek vervolgens de weg over die vanaf Oostkapelle naar Domburg loopt en ga verder richting het dorp. Voor het centrum van Domburg loop ik naar rechts om naar de duinen te gaan. Het duingebied op dit deel van Walcheren kent aan de landzijde eerst een deel dat bebost is, soms wel een kilometer breed. Hier, bij Domburg, beperkt het bos zich tot nog geen honderd meter. Ik loop het bos in en onmiddellijk moet ik omhoog, steil omhoog zelfs. De warming up pakt goed uit; zonder al te veel inspanning neem ik deze horde. Als ik het bos achter mij heb gelaten loop ik in een open duingebied. De boulevard laat ik links liggen en dan sta ik voor de keus: het strand of het pad door de duinen.

Er is voor beide wat te zeggen. Het is laag water, het strand is breed en vast en zeker hard genoeg om niet weg te zakken en met de wind in de rug en de zon in het smoelwerk zeker een optie. Maar ook het duinpad lonkt; over een lengte van ruim drie kilometer kan je zeven keer omhoog en even zoveel keren naar beneden. Het uitdagende zit hem vooral in de afwisseling qua hoogte. Soms kort en steil omhoog, dan weer een lange geleidelijke klim, met af en toe, om de top van het duin te bereiken, een venijnig steil laatste stukje, afgewisseld door geleidelijk lange afdalingen en steile korte. De ondergrond is veelal bedekt met schelpen, hier en daar weg gespoeld en/of gelopen met het gevolg dat het duinzand te voorschijn komt en dat maakt het tot een nog zwaarder parcours.

Het is het duinpad geworden. De weg naar het strand werd min of meer versperd door een vrij grote groep wandelaars. Zij stonden daar wat te keuvelen met de rug naar mij toe. Wilde ik er langs dan zou ik ze moeten aanroepen en dan maar hopen dat er genoeg afstand te houden viel in deze Corona tijd.
De eerste ‘beklimming’ dient zich meteen aan. Het pad, zeker een meter of vijf breed, slingert langzaam omhoog. Ik probeer het tempo wat op te voeren en dat lukt. Het voelt, vooral aan het begin van de helling, niet als onoverkomelijk. De hartslag loopt wel ietsje op, maar zeker niet zodanig dat het happen naar adem wordt. Totdat op de laatste 20 misschien 30 meter het gehele lichaamsgestel op de proef wordt gesteld. Boven hijg ik stevig, werp een blik naar links, een prachtig uitzicht over het strand en de zee, om vervolgens met de rem erop rustig aan de afdaling te gaan beginnen. Links en rechts duindoorn, tussen het grijsgroene langwerpig blad steken de oranje bessen mooi af. Geen mens te bekennen; wat kan me gebeuren. Ik loop en geniet van de natuur. Een steile klim wordt de volgende opgave. Ik moet aan de bak en stevig ook. Dat ik bovenbenen heb, ontgaat me niet. Ik laat me niet kisten en probeer het tempo erin te houden. Eenmaal boven is er een paar tientallen meters een vlak stuk. Tijd om de blik naar rechts te richten; een prachtig uitzicht over het landschap; weilanden, akkers, bossages, een boerenhof, een kerktoren en zelfs enkele hoge kranen van de haven van Vlissingen.

Niet treuzelen, maar lopen, dat is het devies. Nadat ik zeven keer boven ben geweest, de ene keer met wat meer inspanning dan een andere keer, en ik op weg ben naar het laatste duindal heb ik de keus, linksaf naar het strand of naar rechts afbuigend naar het fietspad door het bos aan de voet van de duinen. Ik voel me goed, het strand en de zee hebben aantrekkingskracht, dus naar links. Ik neem de overgang naar het strand niet zonder moeite. Het ziet er zeker niet steil uit, maar het voelt wel als zodanig. Behoorlijk hijgend kom ik boven om aan de afdaling naar het harde gedeelte van het strand te beginnen. Dat is geen onverdeeld genoegen. De voeten zakken diep weg in het rulle zand met het gevolg dat het ook nog in de schoenen terecht komt. Dat voelt niet erg prettig, maar het heeft ook geen enkele zin om de schoenen te legen. Ik strompel, enigszins potsierlijk slingerend met het bovenlichaam en vooral met de armen om niet te vallen, naar de waterlijn. Als ik op het wat vlakker gedeelte van het strand ben aangekomen, zak ik niet meer tot aan de enkels weg. Na nog een meter of 20 is de ondergrond al hard. Zand in de schoenen, het kan me niet ontgaan, veel last heb ik er ook weer niet van. Ik loop nog wat meters dichter naar zee om dan evenwijdig aan de zee- en kustlijn mijn missie te vervolgen. Het zonlicht speelt met het water, het schuim van de golven wordt intens wit, het natte zand blinkt. Het is een groot genoegen hier te kunnen lopen. Gedachten schieten heen en weer door het hoofd. ‘Gedachten zijn vrij, geen mens kan ze maken en geen jager ze raken’, het is een gedeelte van de tekst van een liedje dat we, toen de basisschool nog lagere school was, in de klas hebben gezongen. Hard lopen werkt louterend op het denken. Gedachten waar je ’s nachts piekerend wakker van ligt, verworden tot een luchtigheid, zodanig dat je je afvraagt waar je je druk over hebt gemaakt. Problemen worden onder het lopen tot oplosbare proporties terug gebracht. Lees verder

Uitslagen Ronde over Ried

UITSLAGEN
21.5 KM: 1e Harry Wiersma Blija 1.30.13 2e Catrinus Vroom Hijum 1.33.21 3e Gerrit Duits Groningen 1.34.34 4e Menno Bakker Franeker 1.35.45 5e Ricardo Papa Wergea 1.39.31 Vrouwen: 1e Nynke de Jong Tzum 1.45.22 2e Marit Houtsma Ried 1.49.45 3e Riemkje Wiersma Sneek 1.54.22 4e Thea Douma Fochterloo 1.55.36 5e Ria Leeverink Bolsward 1.57.12

17 KM: 1e Durk Tichelaar Harlingen 1.07.44 2e Chris Draijer Oudega 1.12.56 3e Erik Dijkstra Eastermar 1.18.32 4e Sjoerd Visser Eastermar 1.18.53 5e Theo Douwes Eastermar 1.19.17

12.6 KM: 1e Yke Zoetendal Joure 42.55 2e Erik Bouma IJlst 47.38 3e Cor Visser Gytsjerk 51.42 4e Pieter Kool Kûbaard 52.04 5e Teatse Tichelaar Harlingen 55.49 Vrouwen: 1e Anita Flapper Berltsum 54.01 2e Maria Sterk Hallum 58.21 3e Rika Jelsma Gorredijk 1.02.32 4e Nikki Jepkema Lekkum 1.03.19 5e Diana Pijl Dronrijp 1.05.08

5.6 KM: 1e Henk Baas Dokkum 27.47 2e Benno Venstra Stiens 28.44 3e Rein Faber Minnertsga 28.44 4e Cor van Sluis Franeker 29.39 5e Marco Vijver Franeker 29.43 Vrouwen: 1e Tineke Acda Franeker 30.52 2e Marijke Westra Berltsum 35.05 3e Annelies Woudstra Easterlittens 35.06 4e Jeltsje Ottema Easterlittens 35.06 5e Gerry Bleeker St.-Anna 35.10

5.1 KM: 1e Ilan Palstra Workum 17.56 2e Frank Hiemstra Menaldum 19.00 3e Willem Miedema Hitzum 20.25 4e Bart Marién Buitenpost 26.11 5e Henk Postma Deinum 28.53 Vrouwen: 1e Charissa Zijlstra Leeuwarden 25.47 2e Antje Smedes Kootstertille 26.24 3e Renske Lemstra Gorredijk 26.31 4e Albertje Strikwerda Dongjum 32.36 5e Wieke Miedema Hitzum 33.01

SneekermeerRun afgelast!!

De organisatie van de SneekermeerRun heeft al een aantal weken nauw contact met team vergunningen van de gemeente Súdwest Fryslân en haar veiligheidsregio. Na positieve bevindingen van de veiligheidsregio en gemeente voor een 1e startwave en 2e startwave is de organisatie verder gegaan met haar voorbereidingen van het evenement wat exact volgens de protocollen zal worden georganiseerd die zijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Draaiboeken, protocollen, voorzorgsmaatregelen, verkeersplan, medewerkers indelingen en plattegronden (borden, routes, indeling start en finish en hekken) zijn naar de gemeente gestuurd.

Hier en daar zijn extra aanpassingen doorgevoerd na vragen van de gemeente en veiligheidsregio vanwege de aangescherpte coronamaatregelen (geen publiek bij de start en finish en langs het parcours met daarbij ook nog een mondkapje verplicht zodra je het start en finishgebied zal betreden. Ook op veiligheidsniveau zijn er extra maatregelen getroffen door extra verkeersregelaars in te zetten op vaste posities en borden langs de weg. Lees verder

10-10 De Ronde over Ried

Zaterdag 10 oktober organiseert de SV Friesland alweer haar 15e loopevenement in Coronatijd. Vorige week was de EE Run vanuit Stiens. Komende zaterdag de Ronde over Ried vanuit Franeker. Deze loop werd een 30-tal jaren georganiseerd door de SV Friesland maar de laatste jaren niet meer.
Organisator Christiaan Valk kwam met het idee om -nu er zoveel lopen worden afgelast-deze loop weer op de hardloopkalender te zetten. Met nieuwe routes maar met dezelfde afstanden.

De start is om 11.00 uur bij Sporthal De Trije. Hier is voldoende ruimte op het parkeerterrein om bij de start en finish de noodzakelijke 1½ meter afstand te houden. De kantine en kleedgelegenheid zijn gesloten en de lopers wordt dan ook verzocht om in hardloopkleding te komen. Douchen na afloop is niet mogelijk. Wel kan men gebruik maken van de aanwezige toiletten. Inschrijven kan via internet of op de dag zelf in de secretariaatswagen. Deze staat op de parkeerplaats. Te lopen afstanden: 5 – 7 – 12 – 17 of 21 km. SV Friesland organiseert de lopen Coronaproof volgens de richtlijnen van het RIVM en de Atletiek Unie. Het White Angels Verkeers team zorgt voor de verkeersveiligheid.

Uitslagen EE-RUN in Stiens

10 KM Mannen
Plts Naam Woonplaats Afstand Tijd
1 Yke Zoetendal Joure 10 kilometer 00:34:13
2 Ilan Palstra Workum 10 kilometer 00:38:06
3 Durk Tichelaar Harlingen 10 kilometer 00:39:42
10 KM Vrouwen
Plts Naam Woonplaats Afstand Tijd
1 Wineke Holtrop Emmen 10 kilometer 00:49:21
2 Rika Jelsma Gorredijk 10 kilometer 00:49:38
3 Tjitske Kooistra Lelystad 10 kilometer 00:56:50

16 KM Mannen
Plts Naam Woonplaats  Afstand Tijd
1 Chris Draijer Oudega S 16 kilometer 01:11:28
2 Henk Sijbranda Ureterp 16 kilometer 01:17:06
3 Chris Vreugdenhil Leeuwarden 16 kilometer 01:20:11
16 KM Vrouwen
Plts Naam Woonplaats  Afstand Tijd
1 Marja van der Werf- Zoer Joure 16 kilometer 01:35:28
2 Cindy De de Jager Sint Annaparochie 16 kilometer 01:38:25
3 Nellie Dijkstra Sint Annaparochie 16 kilometer 01:41:39

21 KM Mannen
Plts Naam Woonplaats  Afstand Tijd
1 Tom Pietersma Leeuwarden 21 kilometer 01:17:42
2 Gerrit Duits Groningen 21 kilometer 01:27:00
3 Arnold Hager Leeuwarden 21 kilometer 01:27:59

5 KM Mannen
Plts Naam Woonplaats  Afstand Tijd
1 Wouter Luinge Amsterdam 5 kilometer 00:19:01
2 Pieter Prins Marsum 5 kilometer 00:19:32
3 Martijn Toering Tjalleberd 5 kilometer 00:19:54
5 KM Vrouwen
Plts Naam Woonplaats  Afstand Tijd
1 Fleur Baljet Meppel 5 kilometer 00:20:19
2 Janet Kooy Surhuisterveen 5 kilometer 00:24:37
3 Corine Visser Leeuwarden 5 kilometer 00:26:06

4-10 De EE-RUN in Stiens

De 14e loop die de SV Friesland organiseert is komende zondag: De EE-Run over 5-10-16-21 km

De start is om 11.00 uur en deze is vanaf het industrieterrein Middelsee in Stiens. Vanaf het magazijn van SV Friesland (Seestjer 10, 9051 VD, Stiens). Hier staat de toiletwagen van Hessel en het secretariaat is gevestigd in de Corona beveiligde wagen waar vanuit de startnummers worden afgegeven. Ook kan men zich hier nog aanmelden. Maar het is beter (en goedkoper!) dit te doen via deze site. Hier staat ook alle informatie en regels waaraan je moet houden.

Deze wagen staat buiten op het terrein inclusief looplijnen, ontsmettingsspullen en spandoeken met 1½ met afstand houden, ook vertelt een dame ( bandopname) waar je je aan moet houden.

SV Friesland heeft succes met het organiseren van deze loopjes. Christiaan Valk regelt de vergunningen en verzorgt routes en startplaatsen. Hier is voldoende ruimte voor de starts. Onderweg is er verzorging en ook na de finish. Parkeerwachters wijzen de deelnemers de weg om hun auto te parkeren. Hierin moeten ze hun kleding leggen. Er is geen douche- en kleedgelegenheid.

Ook nu verwacht SV Friesland 150 a 200 deelnemers aan de start. De routes gaan richting de EE. De korte afstanden komen niet aan de EE toe. De langste afstand van 21 km gaat vanuit Middelsee door de tunnel richting Britsum, Cornjum. Door het park naar de EE, hier langs het water ten hoogte van Wyns en Bartlehiem gaat men richting Feinsum en terug naar Middelsee. Hier worden de nummers en tijden genoteerd en is er tevens bouillon, vruchtendrank en water. Onderweg en na de finish moet men zelf het bekertje pakken. Aangeven mag niet in deze Corona tijd.

De routes zijn aangegeven met krijtkalkpijlen op de weg maar bij een nat wegdek staan er bordjes. De kalk lost namelijk op als het flink nat wordt. Foto’s en uitslagen staan na afloop op de site. Heel veel vrijwilligers maken het mogelijk om de lopen op deze manier te organiseren. Voorheen startte deze loop vanuit Britsum. Dat lukt nu niet meer i.v.m. de Corona protocollen.

Uitslagen en foto’s Kleine Wielenloop Leeuwarden


16KM: 1e Dick Wobbes Feanwalden 58.19 2e Gerlof v. Minnen Leeuwarden 1.07.23 3e Germ Looijenga Oentsjerk 1.13.12 4e Remy Elderman Odijk 1.13.14 5e André de Vries Gerkesklooster 1.14.39 Vrouwen: 1e Lisan de Vries Burgum 1.16.40 2e Martine v.d. Burg Sneek 1.28.19 3e Marit Houtsma Ried 1.28.35 4e Annechien v.d. Veen Leeuwarden 1.30.35 5e Inge Helde De Knipe 1.34.09

10KM: 1e Jalco Huisma Surhuisterveen 36.31 2e Douwe Schaafsma Damwald 36.36 3e Cor Visser Gytsjerk 36.364e Gerk Huisma Surhuisterveen 36.46 5e Piter Kool Kubaard 40.27 Vrouwen: 1e Lotte de Hosson Groningen 44.20 2e Marion Jansen Leeuwarden 45.36 3e Nynke de Jong Tzum 46.25 4e Christine Jepkemboi Chepkonga Geldrop 47.05 5e Miriam Brandsma Ferwert 54.56

5KM: 1e Wytse Mantel Oudega 18.09 2e Marlo Post Appelscha 18.22 3e Bauke Tuinstra Kootstertille 18.37 4e Luka v.d. Weg Wommels 18.39 5e Anno Huizenga Assen 18.56 Vrouwen: 1e Christien Koning Groningen 24.55 2e Myra Hitzert Hurdegaryp 25.34 3e Sandra v.d. Meulen Hallum 26.45 4e Antje Smedes Kootstertille 29.05 5e Astrid Zijlstra Lekkum 29.24

1½KM: 1e Maurits Krol Mantgum 7.56 2e Sem de Jong Wergea 7.58 3e Sandra v.d. Meulen Geldrop 8.07 4e Ilse Spijkstra Wergea 9.00 5e Christina Krol Mantgum 9.00 6e Thijs Hitzert Hurdegaryp 9.04