11-1 Loopnieuws Leeuwarder Courant

Bron: LC.nl
Proefabonnement Leeuwarder Courant? Al vanaf €1,00 per/week!

Theo Tjepkema, oudste atletiektrainer van het land, stopt: ‘By min waar gewoan de súdwester op ‘e kop’

Theo Tjepkema op sportpark Nijlan bij het beeld ter herinnering aan topsprintster Foekje Dillema. De twee hebben vlak na de Tweede Wereldoorlog nog samen getraind. Foto: Henk Jan Dijks

Sommige mensen zijn na tachtig tellen sporten al moe. Theo Tjepkema sportte tachtig jaar onvermoeibaar door. De Leeuwarder (88) is nu gestopt, als oudste atletiektrainer van het land. ,,By min waar gewoan de súdwester op ‘e kop.’’

Of een lintje misschien leuk zou zijn? ,,Gjin sprake fan!’’, zei Theo Tjepkema (88) ferm toen hem voorzichtig werd gevraagd of hij een koninklijke onderscheiding zou waarderen. Hij zou daar na een halve eeuw trainerschap zeker voor in aanmerking komen, ,,mar ik bin absolút net foar it keningshûs. Dan kinst sa’n lintsje ek net akseptearje, of wol dan?’’

Nee, dan liever de waarderingsspeld plus oorkonde van de Atletiekunie én niet te vergeten een schitterend portret van trainer Theo, opgebouwd uit meer dan 650 kleine foto’s. ,,Dêr bin ik echt hiel wiis mei. Dat hie ’k net krigen as se myn wurk net wurdearje soenen.’’

‘Werk’ was het geven van trainingen echter nooit voor Theo Tjepkema, in 1950 noordelijk kampioen op de 800 meter. Vijftig jaar achtereen, drie keer per week, fietste hij vanuit de Vogelwijk naar sportpark Nijlân.

Op de atletiekbaan trainde hij in eerste instantie jonge meerkampers. ,,Wy begûnen mei twa jonkjes en twa famkes. In pear moannen letter stienen der fjirtich.’’

De laatste dertig jaar trainde hij recreatieve loopgroepen, in weer en wind. Een training afgelasten was geen optie, ,,Ek al lei der in meter snie. By min waar gewoan de súdwester op ’e kop.’’

Theo Tjepkema, geboren op 6 december 1931 in Warten, raakte al voor de Tweede Wereldoorlog in de ban van sport. ,,Wy wennen yn Reduzum. De sportferiening hjitte Stânfries en dy organisearre fan alles. Op in dei waarden der ‘lange-afstandsnummers’ rûn. Ut Ljouwert kamen bekende mannen as Castelein en Walstra. In pear freontsjes en ik stienen foaroan en wy waarden hielendal ‘gek’. De oare dei rûnen wy ek fjouwer, fiif kilometer oer de iisbaan. De iene wie Castelein, de oare Walstra. Wy rûnen op klompkes en doe’t wy toarst krigen, dienen wy in klompke út en hellen dêrmei wetter út ’e feart.’’ Lees verder

14-12 Loopnieuws Leeuwarder Courant

14-12 Loopnieuws Leeuwarder Courant

‘Ik kin echt wol sûnder de sport.
It is net it einfan ’e wrâld’

EASTERMAR De geschorste atlete Hinke Schokker is niet van plan terug te komen op haar besluit om te stoppen. Ze hoopt dat haar dopingzaak aantoont dat er iets moet veranderen in de tuchtrechtspraak bij de KNAU.

Na de eerste schok daalde gisteren een zekere berusting op Hinke Schokker neer. ,,Ik wie hiel emosjoniel doe’t ik hearde dat ik posityf testen hie’’, aldus de 35-jarige ultraloopster die haar Nederlandse titel over 100 kilometer heeft moeten inleveren. ,,No tink ik alwer: der binne slimmere dingen. Ik kin echt wol sûnder de sport. It is net it ein fan ’e wrâld.’’
De atlete uit Eastermar kreeg donderdag te horen dat ze voor vier jaar is geschorst. Na haar zege op het NK in Winschoten in september werd ze op dopinggebruik getest. Daarbij werd een verboden middel aangetroffen. Volgens Schokker ging het om een onschuldig medicijn dat ze al jaren gebruikt. Ze wist niet dat het op de lijst met verboden middelen staat.
In overleg met haar (inmiddels ex-)advocaat wilde ze eerst niet vertellen om welk middel het gaat. Schokker bevestigt nu dat het een ADHD-gerelateerd medicijn betreft. Volgens de website van de Dopingautoriteit is dispensatie in dat geval mogelijk. ADHD is een van de vaakst voorkomende gevallen bij verzoeken in die richting.
Schokker is niet van plan alsnog de weg van de ontheffing te bewandelen. ,,Ik ha net folle hoop. It is hiel muoilik oan te toanen’’, denkt ze. ,,Dêr gean boppedat wer moannen oerhinne en dan hat de tuchtsaak yntusken al west. Ik krij sawisa de kosten dy’t ik makke ha net werom. En it hat my ommers al fyftjintûzen euro koste.’’
Ze heeft nog wel geprobeerd haar kwestie voor de burgerrechter te brengen, maar ,,dêr ha ik fierder neat mear fan heard. Dêrnei kaam de rekken fan myn advokaat en tocht ik: lit mar sitte. Ik stopje mei atletyk.’’
De atlete uit Eastermar had met een schorsing van twee jaar – de gebruikelijke sanctie – kunnen ‘wegkomen’, als ze direct haar straf had geaccepteerd. Geen denken aan, zegt ze. ,,Miskyn fine minsken my in koppige Fries, mar ik stean foar myn prinsipes. Ik ha neat ferkeard dien. Hie ik foar twa jier keazen, dan hie ik dêrnei gjin lol mear hân yn it sporten. In stimpel hâld ik dochs wol. De minsken moatte mar fan my fine wat se wolle. Op wedstriden sjogge sy my dochs net mear.’’
Het stoort Schokker vooral dat een atleet eenzijdig aan de ‘schandpaal’ kan worden genageld. Anders dan in het normale strafrecht volstaat bij dopingzaken enkelvoudig bewijs. ,,Ik hoopje dat myn saak oare sporters helpt’’, zegt de atlete. ,,Dat it oantoant dat de wetjouwing net goed is, dat der yts net kloppet. Se (de Dopingautoriteit, red.) fine wat en dan is it blykber ek daalks sa. Dat fyn ik net reedlik. Ik kin my net foarstelle dat it oer twintich jier noch sa giet.’’
,,Toch kan het niet anders’’, zegt Pieke de Zwart, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), in een reactie. ,,Een positieve dopingtest is wetenschappelijk bewijs. Dat is onomstotelijk en daar committeren wij ons aan. De vraag blijft dan wel of er sprake van bewúst dopinggebruik. Daar heb ik in dit geval wel een persoonlijke mening over, maar die houd ik voor me. De KNAU wijst in dit soort zaken altijd door naar het ISR (Instituut voor de Sportrechtspraak, red.). Mevrouw Schokker is hangende het onderzoek tijdelijk geschorst, niet anders. Dat ze stopt is haar keuze.’’
Bertine de Vries uit Gasselte heeft wel een persoonlijk mening over de kwestie. Op Facebook meldt de atlete, die de nationale titel op de 100 kilometer toegewezen heeft gekregen: ,,Het is echt te belachelijk voor woorden hoe je bent behandeld. (..) Hoop nog steeds dat er daar iemand wakker wordt en (..) dat ze het dan terug gaan draaien. Voor mij blijf je NL kampioen!’’

Door: JOHANN MAST

Bron: LC.nl

Proefabonnement Leeuwarder Courant? Al vanaf €1,00 per/week!