Uitslagen en foto’s Golleloop in Wirdum


  • UITSLAGEN
    10.8 KM: 1e Mechiel Zantema Goutum 37.20 2e Koos Jelmer de Vries Leeuwarden 41.25 3e Folkert Attema Heeg 41.54 4e Klaas Kroese Scharnegoutum 42.02 5e Robin Pryke Oudehaske 43.42 Vrouwen: 1e Mireille Baart Wageningen 42.24 2e Marjan Helmantel-Oostinga Eelde 45.26 3e Caroline Vink Bitgum 50.44 4e Nynke de Jong Tzum 52.28 5e Loeske Dillingh Leeuwarden 54.38
    8 KM: 1e Stefan de Nekker Wolvega 29.16 2e Allard Sym Sprenger Harlingen 29.49 3e Simon v.d.Veen Leeuwarden 31.08 4e Ricardo Papa Wergea 33.55 5e Syb v.d. Ploeg Kubaard 34.18 Vrouwen: 1e Regine Postma Akkrum 35.20 2e Ilona Hoekstra Heerenveen 36.25 3e Sandra v.d. Meulen Hallum 42.36 4e Marjan Rodenhuis Wirdum 45.04 5e Hillegien Tol Leeuwarden 45.29
    4.6 KM: 1e Hagos Brhane Burgum 14.31 2e Erwin de Vries Stiens 15.57 3e Henk Bos Tjalleberd 17.26 4e Dennis Brandenburg Steenwijk 17.46 5e Jeroen Schorning Heerenveen 18.31 Vrouwen: 1e Evelien v. Leeuwen Utrecht 19.14 2e Myra Hitzert Hurdegaryp 21.24 3e Ida Dijkstra-Plat Boer 26.59 4e Hamnelore Wiersma Stiens 27.52 5e Ine v. Uitert Leeuwarden 28.17
    1 KM: 1e Machtelt Romkema Wirdum 4.54 2e Lennert Romkema Wirdum 4.55 3e Sinne v.d. Ploeg Kubaard 5.58

22-8 De Golleloop in Wirdum


SV Friesland is in deze corona tijd al weer vanaf 1 juli actief in het organiseren van prestatielopen. Vijf lopen organiseerden ze in Oude Willem; de Hoeve aan den Weglopen met gemiddeld 100 lopers aan de start. Dit ook in Stiens en Lekkum en onlangs de Twirreloop in Wytgaard met 240 lopers aan de start.

Het kon na 1 juli weer op voorwaarde dat men zich aan de regels houdt. Opgesteld door KNAU, NOC/NSF samen met het RIVM. Dat betekende veel aanpassingen, meer vrijwilligers en 1½ meter in achtneming. De lopers houden zich er keurig aan. Wetende dat als ze dit niet doen het afgelopen is met het organiseren van prestatielopen.
Men moet zich van te voren opgeven via www.svfriesland.nl. Men kan zaterdagmorgen dan het startnummer afhalen vanuit de speciaal daarvoor gemaakte corona proof aanhangwagen. Ook kan men het formulier downloaden en thuis invullen of mondeling maar dat kost tijd. Dat voorinschrijven wordt steeds beter en dat is goed voor een vlotte organisatie. Vanaf 9.00 uur is er eenna inschrijving.

HuibJan Imbens is hier de organisator en hij zet de routes uit. Regelt de vrijwilligers en zorgt in de Golle dat er looplijnen zijn aangebracht. Voor er in en achter er uit. Er worden 150 lopers verwacht, onderweg zijn twee drinkposten en na de finish is ook een verzorgingspost. Er is geen kleed-/douchegelegenheid! De start is zaterdag 22 augustus 2020 om 11.00 uur.

Uitslagen en foto’s Golleloop in Wirdum

WIRDUM – De Sportvereniging Friesland was vrijdagavond de 8e juni weer actief. Nu in Wirdum alwaar lid HuibJan Imbens een mooi parkoers had uitgezet. Dit met met kalkpijlen en bordjes aangegeven en de veeroosters voorzien van een mat. Een erg leuk parkoers waren de opmerkingen van de lopers na afloop!

Het was warm deze avond maar de regen had voor wat afkoeling gezorgd. Dan is het door de hoge luchtvochtigheid wel afzien om de loop te volbrengen. Maar de fanatieke loper raak hier al aan gewend. Deze extreme omstandigheden zal men steeds vaker tegenkomen. Gelukkig was er een drinkwaterpost aanwezig waar je iets kon drinken en bekertje water over je hoofd kon gooien als verkoeling. Na de finish was er natuurlijk weer de heerlijke bouillon, vruchten en fruit.

De inschrijving was in het Dorpshuis De Golle, de sportzaal was ingericht met statafels en tafels voor de uitreiking van nieuwe startnummers en het inleveren van de inschrijfbriefjes. Deze zijn aangepast i.v.m. de persoongegevenswet. Juf Elly maakte met Jan Kooistra de deelnemerslijst en ze konden 110 lopers noteren. Er was een lijst voor speaker Jan, zodat hij de lopers met vermelding van naam kon binnenhalen. Juf Elly en Thijs Hofstra noteerden alle startnummers en eindtijden. Geen gemakkelijke opgave maar dit is wel veel goedkoper dan het lopen met chip. Nu mocht de jeugd gratis meelopen en kregen ze daarbij ook nog eens een fraaie medaille. Voor € 5,00 kon iedereen meelopen, douchen bij de voetbalvereniging en even wat drinken bij de verzorgingswagen van SV Friesland.

Voorfietsers zorgden ervoor dat men niet verkeerd hoefde te lopen en ook de EHBO was aanwezig. Twee fotografen onderweg om mooie foto’s te maken.  Lees verder

8-6 Golleloop in Wirdum

VRIJDAGAVOND 8 JUNI: DE GOLLELOOP IN WIRDUM.

GolleloopOp vrijdagavond 8 juni om 19:30 uur vindt in Wirdum de Golleloop plaats. De afstanden zijn net als vorig jaar 11 km, 8 km, 4,5 km en 1 km voor de jeugd.

De tijden worden opgenomen door SV Friesland. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de tijd, het gaat om lekker een rondje lopen, langs Hekkemieden, het Loo en als je voor de 11 km gaat ook nog langs Techum. Want er is niets leukers dan op een mooie zomeravond een stukje lopen door de omgeving van Wirdum.

Zorg dus dat je er bij bent op vrijdag 8 juni. De jeugd mag gratis meedoen, ook als ze meer lopen dan het rondje van 1 km door het dorp, anderen betalen € 5,-.

Inschrijven in Dorpshuis De Golle, kleed- en douchegelegenheid bij de Voetbalvereniging, start is naast de Golle onder de start/finishboog. Hier is na de finish ook bouillon, thee, vruchtendrank en fruit. Onderweg zijn er waterposten en bij erg warm weer ook sponsposten.

Deelname staat open voor iedereen die het leuk vind te gaan hardlopen, wie een medaille wil kan die na de finish kopen voor € 3,00 bij Josefien, de jeugd krijgt altijd een medaille.

Uitslagen en Foto’s Golleloop Wirdum

Zantema en Dijkman winnen Golleloop in Wirdum

UITSLAGEN

GolleloopNog geen week na de Slachtemarathon waar heel veel hardlopers moesten afzien en velen nog lang niet in staat waren om weer een hardloopprestatie te leveren organiseerde de SV Friesland vrijdagavond 10 juni de Golleloop in Wirdum.

Huib Jan Imbens, zelf hardloper bij SV Friesland, organiseert deze loop met een heel team vrijwilligers. Hij regelt de vrijwilligers, de accommodatie, zet het mooie parkoers uit en maakt het mogelijk dat de jeugd gratis kan meelopen en daarnaast ook nog een herinneringsmedaille in ontvangst mag nemen.

Voor hardlopers was het deze avond mooi weer en vooral genieten van de omgeving waarin de route is uitgezet. De start en finish was voor dorpshuis De Golle, hier kon men zich vanaf zes uur aanmelden. 120 deelnemers gaven zich op. Dit is een mooi aantal voor zo’n loopje in een overvolle hardloopkalender en vlak na een zware Slachtemarathon. Door de Open dag op de vliegbasis was het voor de lopers uit die hoek heel moeilijk om in Wirdum te komen. Overal stond het verkeer vast en gelukkig kon men nog net op tijd in Wirdum zijn om te starten. Lees verder

10-6 Golleloop in Wirdum

Vrijdag 10 Juni Golleloop in Wirdum

Golleloop2016posterOp vrijdag 10 juni organiseert SV Friesland de Golleloop in Wirdum. De start is om 19:30 uur. Net als de voorgaande jaren kun je 4,5 of 8 of 12km lopen. Voor de kinderen is er ook nog een loop over 1km door het dorp. Nu het fietspad aan de andere kant van de brug/tunnel onder de Wâldwei klaar is verleggen we het parcours van de 12km iets ten opzichte van vorig jaar. Waar we vorig jaar in Goutum een keerpunt hadden en zowel heen als terug langs de Wergeasterdyk liepen, gaan we nu terug door Techum. De routes van de andere afstanden blijven ongewijzigd. Alle routes zijn HIER te bekijken.

Foto’s en uitslag Golleloop in Wirdum

FOTO’S Janke vd Schaaf – UITSLAGEN

GolleloopGolleloopGolleloop

Albert vd Ziel en Maaike Hornstra winnen lange afstand Golleloop.

In het kader van het Beweeg en Doe Festival organiseerde men vrijdag  in Wirdum De Golleloop. Sportvereniging Friesland verleende hierbij haar medewerking  en was met tijdwaarneming en eindverzorging aanwezig. Jan Kooistra deed verslag en Christiaan verzorgde het geluid. Marathonklokken gaven de gelopen tijd aan. Gekozen was voor de 12e juni mooi tussen Loop Leeuwarden en Mar-athon Sneek in. Maar net als de vorige keren kwam ook nu het deelnemers aantal net boven de 100 deelnemers en is dat voor het lage inschrijfgeld en gratis deelname jeugd een tekort aantal lopers.  Lees verder

12/6 Golleloop in Wirdum

GolleloopVrijdag 12 juni 19.30 uur Golleloop in wirdum (fr).Afstanden 12-8-4-1 km. inschrijfgeld € 4,00 jeugd gratis. start bij dorpshuis De Golle. Organisatie doe en beweegfestival Wirdum Huib Jan Imbens i.s.w.m. SV Friesland. Mooie herstelloop van Loop Leeuwarden. Verzorging onderweg en SV Frieslandverzorging na de finish. Verkleden/douchen bij de voetbalvereniging.

Golleloop Wirdum

GolleloopGolleloop Wirdum

UITSLAGEN

Huub Boots 45.09 Roelof de Roos 46.20 Dick Wobbes 47.52 Ynze Stienstra 48.11 de snelste jongens op de 12 km vanavond in Wirdum bij de Golleloop. Janke vd Schaaf maakte weer een fotoreportage en die is HIER te bewonderen. Waarvoor dank!

Huub Bots snelste tijdens Golleloop in Wirdum.

Al vele jaren wordt in Wirdum de speul en sportdag gehouden bij het dorpshuis de Golle. Enkele jaren terug kwam Huib Jan Imbens bij de SV Friesland of het mogelijk was dat er ook een prestatieloop op deze vrijdagavond kon worden gehouden onder de vlag van SV Friesland. Hij regelde vergunning, route, accommodatie etc.

De hardloopkalender is erg vol dus kon hij niet rekenen op grote deelname van buiten Wirdum en omgeving. Prima, toch kwamen er vorig jaar meer dan 100 deelnemers maar dit jaar zou dat minder zijn nu de Leijenloop in Opeinde de dag daarop wordt georganiseerd en ook de Mar-athon Sneek is op deze zaterdag daar doen erg veel lopers aan mee die misschien anders ook in Wirdum komen.

61 hardlopers melden zich aan, toch de moeite van het organiseren waard. Het was mooi weer en Huib Jan had een mooie route uitgezet van 1-4.5-8-12 km en duidelijk aangegeven met pijlen en verzorging onderweg. Verkeersregelaars hadden het gemakkelijk op dit vrij rustig parkoers. Ondanks de concurrentie stonden er ook nog snelle hardlopers aan de start.

Huub Bots Wergea was de snelste op de 12 km in 45.09 voor Roelof de Roos Leeuwarden 46.20 3e Dick Wobbes Veenwoudsterwal 47.52 4e Ynze Stienstra Wergea 48.11 5e Dick Sterrenburg Wirdum 49.50 Vrouwen: 1e Liesbeth Mulder Leeuwarden 1.02.08

8 km: 1e Stefan v.d.Wal Drachten 31.42  2e Cor van Sluis Franeker 37.54  3e Jules Jansen Wirdum 40.11 4e Tjepke Stelwagen Wergea 41.21 5e Klaas Peereboom Heerenveen 43.58 Vrouwen: 1e Saakje Regnerus Broeksterwoude 42.13  2e Disiree Lessche Amsterdam 48.32 3e Anneke Sijtsma Leeuwarden 50.24

4.5 km: 1e KlaasWillem Tytsjerk 17.28  2e Folkert Visser Burgum 17.37  3e Wietse Haanstra Wirdum 19.28 4e Ralph Ferwerda Wirdum 26.14 5e Jan Jepma[i] Leeuwarden 20.43 Vrouwen: 1e  Lydia de Roos Leeuwarden 25.34  2e Eva Imbens  Wirdum 27.49  3e Rianne Norbruis  Burgum 28.29 4e Grietje de Jong Wirdum 28.35

1 km: 1e Miranda Dijkstra Tytsjerk 4.22  2e Sydo Nijp Wirdum 5.05  3e Ylava Kemmer 5.18 4e Mirte de Groot Wirdum 6.06 5e Jildou Lettinga Wirdum 6.42

20/6 Golleloop in Wirdum

Golleloop2014posterklein

GOLLELOOP IN WIRDUM

Vrijdagavond 20 juni, aan de vooravond van de Mar-athon om het Sneekermeer, is er in Wirdum nog een loop voor de lopers die een halve of hele marathon net te ver vinden. Om 19:30 start de Golleloop over 1, 4,5, 8 of 12 km. Start en inschrijving zijn bij de Golle aan de Loodyk in Wirdum. De looproutes zijn HIER te bekijken. Organisatie en verzorging zijn in handen van SV Friesland.

Uitslagen Golleloop Wirdum

UITSLAGEN (PDF) – FOTO’S Janke vd Schaaf

Golleloop

GOLLELOOP WIRDUM TROK TOCH NOG MEER DAN HONDERD DEELNEMERS.

Al weer enkele jaren verzorgd de SV Friesland tijdens het Beweeg en Doe festival in Wirdum de Golleloop. Huib Jan Imbens is hier de man die de route uitzet, pijld, bordjes neerzet en de accommodatie regelt en de propaganda op de school en in Wirdum en omgeving.

Vorig jaar 170 deelnemers, nu rekende men op geen honderd deelnemers. Het weer was deze vrijdag erg slecht harde wind en heel veel regen. De activiteiten van het 5e Beweeg en Doe Festival Wirdum/Swichum zijn verplaatst naar september maar de Golleloop ging wel door. Het werd mooi op tijd droog zodat de lopers en vrijwilligers geen nat pak hoefden te halen. Wel stond er behoorlijk wat wind. De start/finishboog kon wel worden opgezet. Ook voor de tent en verzorgingskar hadden ze een mooi beschut plaatsje gevonden. De SV Frieslandbus voorzien van geluidsinstallatie kon daar ook staan. Christiaan had al snel geluid en muziek en kon Josefien helpen bij de inschrijving, voerde meteen de namen in de laptop en na de loop was de uitslag meteen klaar en op de site www.svfriesland.nl Lees verder