Uitslagen en foto’s Roekeloop Weidum

Uitslagen Roekeloop 02-09-2018
2,5 kilometer
Dione van Gelder Leeuwarden 16.55
Imre van Raalte Dearsum 21.27
7,0 kilometer
Sander van Hoorn Leeuwarden 29.52
Cor van Sluis Franeker 35.57
Hidde vd Weij Weidum 36.49
Lieuwe Anema Weidum 36.56
Dennis Dijkstra Lekkum 38.16
Lars de Lange Broeksterwoude 39.01
Petra Wieringa Leeuwarden 40.54
Sybe de Vries Leeuwarden 40.54
Joop Lusthof Leeuwarden 40.54
Luit-Jan Lukkes Weidum 44.06
Bauke de Jong Goutum 45.36
Nico Oostra Weidum 46.33
Femme de Bruin Leeuwarden 50.05
Marc van Gelder Leeuwarden 55.49
Audrey van Gelder Leeuwarden 55.50
Jan van der Hoek St. Annaparochie 59.59
Herman Hoekstra Goutum-Súd 59.59
10 kilometer
Jort van Zutphen Weidum 40.39
Jacob Rienstra Mantgum 46.23
Willem van Zutphen Wirdum 47.24
Klaas Jan Huizing Leeuwarden 48.43
Tsjeard Hofstra Wommels 48.58
Wytske Kok Joure 49.05
Johnny Leistra Franeker 51.25
Otto de Boer Gytsjerk 51.30
Marjan Rodenhuis Wirdum 55.17
Berber Aickerman Wommels 55.48
Edo Eisma Goutum 55.52
Johannes vd Weij Weidum 56.14
Anton Langeberg Reduzum 58.30
Saakje Regnerus Broeksterwoude 59.19
Age de Vries Drachten 1.03.20
Rense Zwerver Leeuwarden 1.03.57
Johan Zwerver Goutum 1.03.57
Reinder Tel Surhuizum 1.04.52
Anneke Sytsma Goutum 1.15.55
16 kilometer
Johannes van Raalte Dearsum 1.08.08
Peter Sibma Garyp 1.09.04
Andries Damstra Raerd 1.13.07
Willem Biemolt Utrecht 1.16.26
Robert de Groot Wirdum 1.18.08
Albert vd Ziel Berltsum 1.18.37
Rutger Oostra Weidum 1.18.37
Theo Wolfs Warstiens 1.19.10
Hilda Wijnja Sneek 1.21.13
Duco Zijlstra Lekkum 1.24.42
Marian Sterk Mantgum 1.26.13
Wigle Anema Weidum 1.26.53

Uitslagen en foto’s Roekeloop Weidum

  16 kilometer
1 Steven Hemstra Weidum 1.02.45
2 Ate Bijlsma Garyp 1.08.34
3 Peter Sibma Garyp 1.08.55
10 kilometer
1 Sebastiaan Gremmen Nijmegen 37.31
2 Chris van Dijk West-Terschelling 43.03
3 Jacob Rienstra Mantgum 43.38
7,0 kilometer
1 Sander van Hoorn Leeuwarden 28.40
2 Piet Rienstra Oudemirdum 31.02
3 Jan Uiterwijk Mildam 31.47
 
2,5 kilometer
1
Hidde vd Weij
10.49
2 Lieuwe Anema 12.23
3
Lonneke Keestra
13.52

Uitslagen en Foto’s Roekeloop Weidum

UITSLAGEN – FOTO’S Janke vd Schaaf

IMG_8120

16,1 kilometer
Jort van Zutphen Weidum 57.31
Roelof Oostra Mantgum 1.00.10
Erik Bouma IJlst 1.01.40
10 kilometer
Arjan Broer Feenstra Groningen 37.29
Steven Hemstra Weidum 38.00
Richard Aalders Nietap 39.10
7 kilometer
Harold Brouwer Heerenveen 28.55
Albert vd Ziel Berlikum 28.59
Kevin Damstra Raard 30.42
2,5 kilometer
Jimte Tilma Mantgum 14.32
Albert Tilma Mantgum 14.34
Esther de Groot Wirdum 14.50
Kiki Yfke Kramer Weidum 15.24

Uitslagen en foto’s Roekeloop Weidum

FOTO’S Toli Schanssema

Roekeloop

Uitslagen Roekeloop 06-09-2015
2,5 kilometer
1 Adis Dzamastagic Drachten 09.31
2 Rinze Hallema Leeuwarden 09.53
3 Hidde Hallema Leeuwarden 10.49
4 Eline Ruige Leeuwarden 11.00
5 Wietske vd Weij Weidum 11.30
6 Hidde vd Weij Weidum 11.33
7 Lars vd Meulen Leeuwarden 12.28
8 Jelmer vd Weij Weidum 13.07
9 Amber Tellinga Gorredijk 14.00
7,0 kilometer
1 Albert vd Ziel Berltsum 27.54
2 Harold Brouwer Heerenveen 29.23
3 Mark van Houten Boksum 30.25
4 Jelmer Bij de Leij Gorredijk 31.32
5 Pieter Hallema Leeuwarden 31.48
6 Edwin Keizer Heerenveen 32.08
7 Debora Peter Leeuwarden 33.00
8 Jorrit Laverman Weidum 33.44
9 Otto de Boer Leeuwarden 34.03
10 Jildert Andringa Oenkerk 36.36
11 Jan Feenstra Workum 37.45
12 Dennis Dijkstra Lekkum 38.16
13 Pieter vd Bij Jirnsum 38.27
14 Jan Willem Kram Ijlst 38.34
15 Joke van Houten Boksum 39.16
16 Mark Feikema Boazum 40.05
17 Egbert Geertsma Groningen 41.23
18 Geert Veenstra Mantgum 42.50
19 Gerrit Duits Sneek 43.16
20 Coba de Vries Sneek 43.16
21 Hidzer Groenhof St Jacobiparochie 47.33
22 Thys Hofstra Wytgaard 48.07
23 Herman Hoekstra Goutum 48.10
24 Jeffrey Poort Gorredijk 48.36
25 Jesse Versteegh Leeuwarden 48.36
26 Astrid Zijlstra Lekkum 50.17
27 Sietske vd Bij Jirnsum 53.07

Lees verder

6/9 Roekeloop in Weidum

RoekeloopDe Roekeloop is een trimloop die al meer dan 10 jaar wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie Stichting Dorpshuis Weidum. De diverse routes voeren door het prachtige Middelsee gebied en zijn verkeersluw.
BEREIKBAARHEID
Bij het Dorpshuis en verzorgingscentrum Nij Dekama is voldoende parkeergelegenheid.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf 13.00 uur in het Dorpshuis. Voorinschrijven is niet mogelijk.
Deelname kost € 3,00.
KLEED- EN DOUCHEGELEGENHEID
In het Dorpshuis is kleedgelegenheid en zijn douches aanwezig.
START
De start van alle afstanden is om 14 uur op de Lytse Buorren, vlakbij het Dorpshuis.
AFSTANDEN
Bekijk hier de afstanden en routes.
VERZORGING ONDERWEG
Er is na ongeveer iedere 5 kilometer een verzorgingspost. Bij de finish is water, thee, sportdrank en sinaasappels.
UITSLAGEN
Bekijk hier alle uitslagen.

Uitslagen Roekeloop Weidum

Uitslagen Roekeloop 14-09-2014

2,5 kilometer
1 Jelmer Bij de Leij Gorredijk 10.18
2 Sander Blanken Bears 12.32
3 Koen Smedema Bears 12.33
4 Lineke Fopma Bears 13.21
5 Roelie vd Ziel Berlikum 13.25
6 Jan vd Ziel Berlikum 13.30
7 Rigt Osinga Berlikum 14.04
8 Nienke Zijlstra Berlikum 14.05
9 Jelle van Balen Jellum 14.35
10 Hendrik Haima Weidum 14.35
7,0 kilometer
1 Albert vd Ziel Berlikum 26.58
2 Douwe-Jan Krol Mantgum 29.22
3 Bart Bij de Leij Gorredijk 31.24
4 Marco vd Schors Mantgum 33.21
5 Pieter vd Bij Jirnsum 36.53
6 Sytse vd Vegt Weidum 37.33
7 Peter Boersen Leeuwarden 37.41
8 Marcel van Zutphen Weidum 37.59
9 Thea de Vries Deinum 47.40
10 Thijs Hofstra Wytgaard 47.52
11 Jan vd Hoek St. Annaparochie 57.26 Lees verder

14/9 Roekeloop in Weidum

Zondag 14 september 2014 Roekeloop 2014 Weidum

Roekeloop

INFORMATIE
De Roekeloop is een trimloop die al meer dan 10 jaar wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie Stichting Dorpshuis Weidum.
De diverse routes voeren door het prachtige Middelsee gebied en zijn verkeersluw.
BEREIKBAARHEID
Bij het Dorpshuis en verzorgingscentrum Nij Dekama is voldoende parkeergelegenheid.
INSCHRIJVEN
Inschrijven kan vanaf 13.00 uur in het Dorpshuis. Voorinschrijven is niet mogelijk.
Deelname kost € 3,00.
KLEED- EN DOUCHEGELEGENHEID
In het Dorpshuis is kleedgelegenheid en zijn douches aanwezig.
START
De start van alle afstanden is om 14 uur op de Lytse Buorren, vlakbij het Dorpshuis.
AFSTANDEN
Bekijk hier de afstanden en routes.
VERZORGING ONDERWEG
Er is na ongeveer iedere 5 kilometer een verzorgingspost. Bij de finish is water, thee, sportdrank en sinaasappels.

sv Friesland actief in september

20 SEPTEMBER DE GRACHTENLOOP TERUG IN FRANEKER

Na enkele jaren afwezig te zijn geweest stond de Grachtenloop weer op de kalender van de Agrarische dagen Franeker 2011. Een leuke deelname en daarom is hij dit jaar weer. Op donderdag 20 september 2012 om 18:00 uur begint de jeugd met een ronde langs de Franeker grachten. Een uur later gaan de senioren van start.

De start van de jeugdloop, georganiseerd door de AV Spartacus is bij de Korenaar op de Zilverstraat. In de gereformeerde kerk De Rank is kleedgelegenheid. De inschrijving is bij De Korenaar. Douchen kan bij de atletiekbaan op Bloemketerp. Vanaf 17.00 uur is de inschrijving voor de jeugdloop en seniorenloop. De prijsuitreiking vindt in de nabijheid van de finish plaats.

Sportvereniging Friesland verzorgt de seniorenloop over 3.4 – 6.7 – 10 km. De start is om 19.00 uur ook bij de Korenaar op de Zilverstraat met kleedgelegenheid in De Rank. De te lopen route langs de grachten door het centrum van Franeker is 1.100 meter lang en wordt verkeersvrij gemaakt. De zijwegen worden afgezet met dranghekken. De start is 100 meter voor de finishlijn om zo op de exacte 10 km te komen.

Er worden veel lopers verwacht ondanks dat de hardloopkalender voor september vol is. Een stratenloop op een doordeweekse avond in de feestende academiestad Franeker is toch weer eens heel wat anders.

De jury zorgt voor de tijdwaarneming, marathonklokken staan bij doorkomst en finish en de speaker houd het publiek op de hoogte van de wedstrijdloop. Ook de recreanten nemen deel in deze loop om de grachten waar bij doorkomst een verzorgingspost staat met water en sponzen. Na de finish is er thee, bouillon, fruit en vruchtendrank voor al de deelnemers. De prijswinnaars krijgen zo spoedig mogelijk na de finish hun prijs uitgereikt. De prijzen zijn te verdienen voor de snelste aankomende op de 10 km. Voor de anderen is er een herinnering. Parkeergelegenheid is op het algemeen parkeerterrein op de Leeuwarderweg bij de VW garage. Hier over de brug ben je bij de start/finish locatie op het Leeuwarderend. Zie voor meer informatie op de site www.svfriesland.nl en www.hardlopendnederland.nl

ZONDAG 16 SEPTEMBER 10e ROEKENLOOP IN WEIDUM.

SV Frieslandloper Saco Hemstra organiseert Zondag 16 september samen met het activiteitenteam alweer voor de 10e keer de Roekenloop in het gezellige dorp Weidum.

Een prestatieloop over 3-7-13 en 16.1 km (10 EM). De start is om 14.00 uur bij het dorpshuis, hier is ook het inschrijfbureau in gevestigd. Het inschrijfgeld is € 3,00 voor-aanmelden hoeft niet. De routes zijn uitgezet over verkeersluwe wegen en veel binnenpaden door het landschap. De deelnemers van de vorige editie waren vol lof over deze duidelijk aangegeven routes. Ieder jaar wordt de deelname groter en nu bij deze jubileumeditie verwacht men 200 lopers aan de start. Er is een speaker bij de start/finish, marathonklokken en de nummers en tijden worden genoteerd, de uitslagen, verslag en foto’s komen op de site van Weidum en www.svfriesland.nl Lees verder