Rondje Makkum door Meeloper

Winter, voorjaar zeg ’t maar

De Open Makkumer Winter Trimloop. Gezien de temperatuur moet je je fantasie de kost geven om het gevoel van ‘winter’ vandaag tot leven te brengen. Maar dat doet niets af aan de intentie van de organisatoren. Tjerk, Johan en consorten hebben er weer een mooi en uitdagend evenement van gemaakt. In vergelijking met andere jaren hebben ze het parcours van de 10 km een paar honderd meter langer gemaakt, zodat we 600 meter op het strand lopen De zon schijnt en uit de wind en in de zon is het zelfs aangenaam.
Het is de ideale loop om definitief af te rekenen met de gevolgen van de feestdagen. Onder het motto ontwaak uit je winterslaap en daag jezelf uit op de 5 of op de 10 kilometer. Het is een mooi parcours. Aan afwisseling geen gebrek. Asfalt, klinkers, schelpen, modder en zand als ondergrond, voor elk wat wils.

Makkum ‘Poort naar de Zuiderzee’, zo stond het bekend vanaf de Middeleeuwen en was toen al een belangrijk handelscentrum. De strategische ligging heeft er toe geleid dat in met name de 18de eeuw Makkum een welvarend dorp, met stadse allures, werd. De schelpkalkovens, -branderijen waren in die tijd de belangrijkste pijlers voor de welvaart van het dorp. De bedrijvigheid richtte zich vooral op steen- en tegelbakkerijen en op scheepsbouw. De visserij was door de eeuwen altijd ondergeschikt. (Bron: Wikipedia). Vandaag de dag is daar niet veel meer van te merken. Watersport en toerisme zijn het handelsmerk geworden.

Temidden van een aangroeiend legertje hardlopers bevind ik mij in de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Gezelligheid troef, vele bekenden die elkaar begroeten, een kop koffie en dan hebben we het er nog eens over. Op een tafel staan prijzen, gekoppeld aan het startnummer, voor de verloting uitgestald. Dat zijn de prijzen waar ik mijn hoop op kan vestigen, want een huldiging op het ereschavot met een passende beloning is voor mij niet weggelegd. Even later stappen we ‘en masse’ naar buiten; een deel voor een warming up en een ander deel om gewoon te wachten tot het zover is. Lees verder

Uitslagen en foto’s Open Makkumer Wintertrimloop 2020


Heren – 10 km
naam plaats tijd
1e Wilko Bakker Joure 35.20
2e Erwin de Vries Stiens 37.08
3e Erik Bouma IJlst 38.03
4e Lieuwe Palstra Bolsward 38.20
5e Folkert Visser Burgum 38.43

Dames – 10 km
naam plaats tijd

1e Regine Postma Akkrum 44.06
2e Lieneke de Jong Grou 47.05
3e Margriet Akkerman Oudemirdum 47.24
4e Marit Houtsma Ried 49.17
5e Nynke Steigenga Exmorra 49.24

Heren – 5 km
naam plaats tijd

1e Henri Veldman Bontbok 17.18
2e Dirk Slot IJlst 18.07
3e 
Sander van Hoorn Leeuwarden 18.12
4e 
Evan Stienstra Makkum 19.34
5e 
Rein Kramer Bolsward 19.35

Dames – 5 km
naam plaats tijd

1e Liesbeth Steenbergen Sneek 21.59
2e Jikke v/d Berg Nij Beets 22.18
3e Hinke Goemaat Idsegahuizum 22.28
4e Janet Werkema Sneek 22.56
5e Linda Bennetts – van Hurck Makkum 24.19

Uitslagen en foto’s Open Makumer Winter Trimloop

UITSLAGEN 33e OPEN MAKKUMER WINTERTRIMLOOP 2019
Senioren – heren – 10 km
nr. naam plaats tijd

1e Yke Zoetendal Joure 34.21
2e Wilko Bakker Joure 35.25
3e Richie Azombo Heerenveen 35.32

Senioren – dames – 10 km
nr. naam plaats tijd

1e Hester Salverda Workum 47.10
2e Inge van Schaick Leeuwarden 48.05
3e Hester Groeneveld Bolsward 49.07

Senioren – heren – 5 km
nr. naam plaats tijd

1e Ynte Lemstra Lemmer 17.27
2e Welmer de Boer Nijland 17.45
3e Nyk Adema Makkum 18.35

Senioren – dames – 5 km
nr. naam plaats tijd

1e Liesbeth Steenbergen Sneek 22.04
2e Hinke Goemaat Idsegahuizum 22.10
3e Wytske Kok Joure 22.54

Uitslagen en foto’s Open Makkumer Wintertrimloop


Senioren – heren – 10 km
nr naam plaats tijd

1 Riekele Kobes Leeuwarden 34.36
2 Paul Geertsma Goutum 35.20
3 Marcel Adema Akkrum 37.29

Senioren – dames – 10 km
nr naam plaats tijd

1 Evelien van Leeuwen Utrecht 43.06
2 Judith van der Meer Dronrijp 44.01
3 Inge van Schaick Leeuwarden 46.26

Senioren – heren – 5 km
nr naam plaats tijd

1 Ynte Lemstra Lemmer 16:58
2 Mike Hofstra Sneek 18:55
3 Roy Hoekstra Makkum 21:10

Senioren – dames – 5 km
nr naam plaats tijd

1 Liesbeth Steenbergen Sneek 22:45
2 Charissa Zijlstra Leeuwarden 23:42
3 Janet Werkema Sneek 23:50

Uitslagen en Foto’s Open Makkumer Wintertrimloop

UITSLAGEN – FOTO’S Janke vd Schaaf

Onder geweldige omstandigheden werd vandaag de 31e Wintertrimloop gehouden.

MAKKUM – Op zaterdag 21 januari jongstleden werd, onder mooie weersomstandigheden, voor de 31e maal de Open Makkumer Wintertrimloop gehouden. Het was droog, temperatuur  iets boven nul en er stond weinig wind. Ideale omstandigheden dus om hard te lopen! Een deelnemersveld van 266 lopers; 166 heren, 68 dames en 32 jeugdleden. De winnaar bij de heren was Paul Geertsma uit Leeuwarden in een snelle tijd van 34.00 minuten. Bij de dames wist Antje Hofman uit Koudum beslag te leggen op de 1e plaats in een tijd van 43.52. De eerste Makkumer die over de finish kwam was Jetze Genee in een tijd van 37.59 (in de einduitslag op de 5e plek). Bij de dames was dit Nynke Steigenga (in de einduitslag 2e).

Heren 10 km
Naam Woonplaats Tijd
1 Paul Geertsma Leeuwarden 34.00
2 Gerrit Wolbers Franeker 34.41
3 Willem de Boer Exmorra 35.42
Dames 10 km
Naam Woonplaats Tijd
1 Antje Hofman Koudum 43.52
2 Nynke Steigenga Makkum 44.10
3 Karin Albada Makkum 45.49
Heren    5 km
Naam Woonplaats Tijd
1 Richard Velzen Achlum 17.29
2 Martijn Ruis Sneek 17.38
3 Wessel Bootsma Makkum 19.50
Dames 5 km
Naam Woonplaats Tijd
357 Liesbeth Steenbergen Sneek 21.16
361 Anita van der Wal Harlingen 21.58
358 Hester Groenveld Bolsward 23.18

Volgend jaar vindt de 32e editie van deze Open Makkumer Wintertrimloop plaats op de 3e zaterdag van januari. Bron: vv Makkum

Uitslagen 30e Open Makkumer Wintertrimloop

UITSLAGEN – FOTO’S Richard Velzen

Open Makkumer Wintertrimloop

MAKKUM – Onder winterse omstandigheden startten zaterdag 16 januari jl.  de voorbereidingen voor de 30e editie van de Open Makkumer Wintertrimloop. Hoe zou het weer zich houden en wat voor invloed zou dit hebben op de deelname? Enige telefoontjes van verontruste lopers; gaat het wel door? Zuidwesterstorm (kracht 7) en natte sneeuw. Grote initiators van de trimloop Sjirk Rolsma en Klaas Kooistra hadden de route vroeg in de ochtend al geïnspecteerd en geconstateerd dat de trimloop wel door kon gaan maar dat het best koud was!!! Toch kwamen er nog 193 deelnemers op de trimloop af.

Onder de deelnemers waren eerdere prijswinnaars van de Makkumer trimloop;  Erik Negerman, Willem de Boer, Jan Albert Veenema, Hein Keekstra etc.

De winnaar van 2016 werd echter Paul Geertsma uit Leeuwarden in 34.57, 2e werd Willem de Boer uit Exmorra in 35.38 en als 3e finishte Jan Albert Veenema uit Sneek in 36.40. Bij de dames 10 km kwam Antje Hofman uit Koudum als eerste over de finish in 45.45 en Simone van Dijk werd tweede in 46.52 en als derde eindigde Hester Salverda uit Oudemirdum in 47.02.  Voor de uitslagen van de andere categorieën verwijzen wij u graag naar de website van de V.V. Makkum:  www. vvmakkum.nl

Rinia Fietsen had een superprijs beschikbaar gesteld voor de winnaar van de trimloop, namelijk een prachtige cateye! Andere sponsors van deze winterse trimloop waren Amstel Bier, AA drink, Blom yn Ien en Hunia Drukkerij. Na afloop van de trimloop was er een verloting en de winnaar van de twee vrijkaarten voor de wedstrijd Heerenveen – Ajax was mevrouw Willy Brouwer uit Arum. Alle sponsors hartelijk dank voor de bijdragen aan dit evenement! Ook een woord van dank gaat er uit naar de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan het slagen van de trimloop.

Na de prijsuitreiking nam voorzitter Rudi de Vries van de VV Makkum het woord en bedankte twee commissieleden van het eerste uur, Klaas Kooistra en Feddy de Boer! Met een attentie en bloemen werden zij hartelijk bedankt voor de 30 jaar die zij zich hebben ingezet voor deze trimloop. Chapeau!

Op naar de 31e editie van de Open Makkumer Wintertrimloop en wel op de 3e zaterdag in januari 2017!

Uitslagen Open Makkumer Wintertrimloop

UITSLAGENFOTO’S Janke vd Schaaf – Meer FOTO’SJan Albert

Senioren – heren – 10 km 1-200
nr. naam plaats tijd
nr. Jan Albert Veenema Sneek 36.15
nr. Willem de Boer Exmorra 36.17
nr. Jasper Stein Sneek 37.55
Senioren – dames – 10 km 201-300
nr. naam plaats tijd
210 Immy – Auck Kersbergen Wommels 39.13
236 Simone van Dijk Makkum 43.55
218 Liesbeth Steenbergen Sneek 45.29

Lees verder