18/4 Slach om ‘e Mar Burgum

Slach om ‘e Mar Burgum

Zaterdag 18 april 2015 11:00 uur Burgum

Afstanden: 6,5  – 11.5  – 21  km
Locatie: Sportcompl. Wetterstins Organisatie: St.Slach om ‘e Mar Burgum in samenwerking met de Sportvereniging Friesland St.-Jabik

Wij proberen ieder jaar een prominent persoon te vinden om het startschot te lossen. In 2010 schoot niemand minder dan “Mister Elfsteden” Henk Kroes 180 hardlopers, 220 schoolkinderen en 15 verstandelijk gehandicapten weg voor hun Slach om ‘e Mar.

De start/finish wordt altijd opgeluisterd met muziek en diverse activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met winkeliersvereniging Himbo en, sinds 2010, de gemeente Tytsjerksteradiel. In 2010 is “Oars! 2010; de earlike lifestylefair” voor het eerst georganiseerd. Ondernemers uit Tytsjerksteradiel lieten op deze fair zien hoe zij invulling geven aan de Millenniumgemeente Tytsjerksteradiel. Het was een levendige en verrassende fair met medewerking van ondermeer chefkok Pierre Wind. Geen wonder dus, dat de gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels besloten heeft hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken!

De inschrijfkosten voor zowel de 6,5 kilometer, de 11 kilometer als de halve marathon bedragen, bij vooraf inschrijven, nog steeds slechts € 5,-. Op de dag zelf kunt u zich ook nog opgeven deelname kost dan € 6,-. Alle opbrengsten van de “Slach om ‘e Mar” gaan naar het actiedoel. Door mee te lopen draagt ook u dus automatisch uw steentje bij aan de realisatie van het goede doel!

Het parcours van de “Slach om ‘e Mar” is gerust uniek te noemen. Klinkers, asfalt en zandpaden wisselen elkaar af en het parcours is ook voor wheelers prima toegankelijk. Naast Burgum worden de prachtige dorpen Sumar, Eastermar en Jistrum aangedaan, allen verbonden door een schitterend buitengebied. In het parcours zijn drie bruggen opgenomen. Hoewel zoveel mogelijk rekening met de lopers wordt gehouden, kan het voorkomen dat een brug open staat op het moment dat u aan komt lopen. Geen nood: de wachttijd wordt opgenomen en van de bruto-tijd afgetrokken.

De route van de halve marathon is in 2008 voor het eerst in haar bestaan ingrijpend gewijzigd. De route is op het einde enigszins aangepast, zodat er geen onduidelijke situatie meer kan ontstaan in het zicht van de finish. Ook is een alternatieve route rondom Jistrum opgenomen in het parcours. Er is gekozen voor een nieuw aangelegd fietspad langs het Prinses Margriet kanaal en de rand van het Bergumermeer. Dit fietspad gaat over in een zandpad, waarmee de totale lengte aan zandpad in het parcours is uitgebreid tot ca. 3 kilometer.

De nieuwe route is officieel uitgemeten door Jan Kooistra van SV Friesland volgens de Jouns Counter methode. Als gevolg van de aanpassingen, blijkt de Slach om ‘e Mar met ongeveer 480 meter te zijn verlengd. Daarom is met een klok en een markeringspunt het exacte eindpunt van de halve marathon aan te geven. Op die manier kan iedereen zien wat haar / zijn tijd op de halve marathon is geweest. Om de Slach om ‘e Mar uit te lopen, moet u dus nog een kleine 500 meter extra lopen. Uiteraard is de winnaar van de Slach om ‘e Mar degene die als eerste de finish passeert!

In 2010 is ook de route van de 11 kilometer volledig herzien. De nieuwe route is veiliger en past beter bij het unieke karakter van de Slach om ‘e Mar, ondermeer door een zandpad in de route op te nemen (alleen bij goed weer). Wij hebben de route gewijzigd in de overtuiging dat de loop hierdoor nóg aantrekkelijker is geworden! Uit de reacties die wij hebben ontvangen blijkt dat wij in deze opzet geslaagd zijn. De route voor de 11 kilometer zal voorlopig dan ook ongewijzigd blijven.

Vanaf het begin van de Slach om ‘e Mar is er veel vraag geweest naar een 5 km loop. Aan die vraag hebben wij nooit kunnen voldoen, omdat dit een te grote belasting voor de organisatie zou betekenen. Toch hebben wij in samenspraak met loopclubs in Burgum naar een alternatief gezocht. In 2013 en 2014 is bij wijze van proef door de loopclubs een route van 6,5 kilometer uitgezet. Deelname was dan ook exclusief voorbehouden aan de leden van die loopclubs. Deze loop maakt grotendeels gebruik van het traject van de 11 kilometer. Gelet op de positieve reacties en ervaringen, is besloten de 6,5 kilometer met ingang van 2015 voor een ieder open te stellen. Wij gaan er vanuit hiermee in een groeiende behoefte te voorzien.

De routes zijn met duidelijke oranje pijlen uitgezet en er zijn voor de halve marathon vier verzorgingsposten met water en sponsen in het parcours opgenomen. De laatste verzorgingspost is ook bedoeld voor de lopers van de 11 km loop; de 6,5 km loop heeft een eigen verzorgingspost. Verder is uiteraard ieder jaar EHBO aanwezig op alle routes. Het verkeer bij kruisingen e.d. wordt geregeld door officieel geïnstrueerde verkeersregelaars, zodat u veilig kunt lopen. De eerste lopers worden begeleid door voorfietsers en tot slot rijdt er een bezemwagen ten behoeve van onverhoopte uitvallers.

Aanpassingen naar aanleiding van evaluatie 
Ondanks alle voorbereidingen en goede zorgen, kunnen we niet altijd voorkomen dat mensen verkeerd lopen of anderszins letterlijk of figuurlijk tegen een probleem aanlopen. Er blijk bijna ieder jaar wel weer ‘iets’ verbeterd te kunnen worden. Het bestuur en de medewerkers van de Slach om ‘e Mar houden dan ook de eerste werkdag na de Slach om ‘e Mar een evaluatiebijeenkomst. Heeft u nuttige tips, opmerkingen of klachten? Laat het ons weten! Wij nemen uw reactie mee in de evaluatie en laten u weten wat wij er uiteindelijk mee gedaan hebben. Met z’n allen zorgen we ervoor dat de Slach om ‘e Mar zich ieder jaar blijft ontwikkelen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.