Uitslagen Bloemketerploop Franeker

UITSLAGEN

Ylona Kruis en Jasper Keizer winnen Bloemketerploop in Franeker

Onder prachtige weersomstandigheden, zon, weinig wind en droog, organiseerden de AV Spartacus en SV Friesland de Bloemketerploop in Franeker. Dat de deelname minder groot zou zijn dan bij andere lopen was voorspelbaar op deze Koningsdag met vrijdagavond een loop in Kollum en zondag een loop in Makkum. Maar andere activiteiten op deze feestdag was de voornaamste oorzaak.

Toch stonden er nog 127 lopers aan de start voor de 5-10-16 km en dat is niet slecht. Maar hen werd dan ook een prachtig parkoers voorgeschoteld door SV Frieslandlid Ype Bosma. Over de Slachtebrug, over een vlonderbrug en verder over mooie paden waar menig loper nog nooit was geweest. O.a. ook door het Franeker bos. Onderweg stond er een verzorgingspost waar de 16 km lopers twee keer gebruik van konden maken. De route was heel duidelijk gepijld door Ype met natuurkalk wat oplost bij regen. Gelukkig gingen de onweersbuien deze nacht Franeker en omgeving voorbij dus hoefde Ype niet vroeg het bed uit om opnieuw te pijlen. De lopers waren dan ook vol lof en bedankten hem met applaus voor aanvang van de start.

Om 10.00 uur werd er gestart met de jeugdlopen van AV Spartacus. Die deelname viel tegen 20 deelnemers maar ook hier  zijn de andere activiteiten van de jeugd, o.a. rommelmarkten, de oorzaak. De routes van de jeugd gingen over het Bolwerk en over Bloemketerp. Voor hen waren er prijzen te winnen maar bij de senioren was dit niet het geval. Ook bij de jeugd flink wat vrijwilligers. Veiligheid is o zo belangrijk en onder de finishboog werden de tijden opgenomen. DJ Christiaan Valk uit St.-Anna verzorgde het geluid en de muziek. Voor de deelnemers was er bouillon, vruchtendrank, thee en fruit na de finish.

Keurige prestaties van de 84 jarige Berend Schreuder uit Zweeloo die de 5 km in 40.25 volbracht, 11 jarige Jan Anne Postma uit Zwagerbosch volbracht de 10 km in 49.53 en de 76 jarige Rinze Kootstra Harlingen volbracht de 10 km in  55.06

Jammer dat de AV Spartacus niet over een moderne doucheruimte beschikt, het water is zo koud en tekort voor een groep lopers, ook zijn de lokalen somber en niet van deze tijd. De gemeente zou  hun toch een betere accommodatie moeten schenken, dit is ook geen reclame voor de Ster van de Friese Elfsteden om gasten te mogen ontvangen. De kantine is ook erg krap vandaar dat SV Friesland er een tent bij plaatste voor de inschrijving.  Enkele lopers zijn bereid het gemeentebestuur uit te nodigen hier eens een kijkje te komen nemen en te constateren dat hier een nieuwe accommodatie moet komen.

Uitslagen:
16 km: 1e Ylona Kruis Ysbrechtum en Jasper Keizer St.-Annaparochie 1.06.41 3e Gerrit Betzema Tytsjerk 1.08.22 4e Daan v.d.Geest Stiens 1.10.02 5e Chris v.Dijk Stiens 1.11.57 Vrouwen: 2e Marjan de Ruiter Sneek 1.12.39 3e Anneke Snijder Dronrijp 1.24.16 4e Liesbeth Mulder Leeuwarden 1.28.24 5e Hanna Schuiling Minnertsga 1.35.57

10 km: 1e Albert v.d. Ziel Berlikum 37.27 2e Herman Regnerus Marrum 38.15 3e Fokko Smedema Leeuwarden 39.11 4e Simon Regnerus Marrum 39.51 5e Teatse Tichelaar Harlingen 44.51 Vrouwen: 1e Marrit Mulder Amsterdam 50.35 2e Coby Bouma Franeker 52.37 3e Karin Danhof Irnsum 53.18 4e Maria v.d. Meer Franeker 54.02 5e Saakje Regnerus Broeksterwoude 54.47

5 km: 1e Mark Jager Leeuwarden 20.07 2e Mike Hofstra Sneek 20.56 3e Richard v.Lunzen Franeker 24.12 4e Dikkie v.d.Werf  Bolsward  24.58 5e Henk v.d. Werf Franeker 27.02 Vrouwen: 1e Magali Siri Franeker 27.11 2e Lily Mansmande Harlingen 30.41 3e Gré Salverda Franeker 31.09 4e Dione Muizer Hardegarijp 31.56 Leny v.d.Veer Harlingen 34.09

Voor alle andere uitslagen en die van de jeugdloop zie www.svfriesland.nl en www.avspartacus.nl