Uitslagen en foto’s Roekeloop Weidum

FOTO’S Toli Schanssema

Roekeloop

Uitslagen Roekeloop 06-09-2015
2,5 kilometer
1 Adis Dzamastagic Drachten 09.31
2 Rinze Hallema Leeuwarden 09.53
3 Hidde Hallema Leeuwarden 10.49
4 Eline Ruige Leeuwarden 11.00
5 Wietske vd Weij Weidum 11.30
6 Hidde vd Weij Weidum 11.33
7 Lars vd Meulen Leeuwarden 12.28
8 Jelmer vd Weij Weidum 13.07
9 Amber Tellinga Gorredijk 14.00
7,0 kilometer
1 Albert vd Ziel Berltsum 27.54
2 Harold Brouwer Heerenveen 29.23
3 Mark van Houten Boksum 30.25
4 Jelmer Bij de Leij Gorredijk 31.32
5 Pieter Hallema Leeuwarden 31.48
6 Edwin Keizer Heerenveen 32.08
7 Debora Peter Leeuwarden 33.00
8 Jorrit Laverman Weidum 33.44
9 Otto de Boer Leeuwarden 34.03
10 Jildert Andringa Oenkerk 36.36
11 Jan Feenstra Workum 37.45
12 Dennis Dijkstra Lekkum 38.16
13 Pieter vd Bij Jirnsum 38.27
14 Jan Willem Kram Ijlst 38.34
15 Joke van Houten Boksum 39.16
16 Mark Feikema Boazum 40.05
17 Egbert Geertsma Groningen 41.23
18 Geert Veenstra Mantgum 42.50
19 Gerrit Duits Sneek 43.16
20 Coba de Vries Sneek 43.16
21 Hidzer Groenhof St Jacobiparochie 47.33
22 Thys Hofstra Wytgaard 48.07
23 Herman Hoekstra Goutum 48.10
24 Jeffrey Poort Gorredijk 48.36
25 Jesse Versteegh Leeuwarden 48.36
26 Astrid Zijlstra Lekkum 50.17
27 Sietske vd Bij Jirnsum 53.07

10,0 kilometer
1 Steven Hemstra Weidum 41.39
2 Michiel de Nooijer Hurdegaryp 41.55
3 Jacob Rienstra Mantgum 44.45
4 Bart bij de Leij Gorredijk 45.06
5 Willem van Zutphen Wirdum 45.39
6 Murk Postma Nijland 46.03
7 André Bär Leeuwarden 47.05
8 Wigle Anema Weidum 49.21
9 Chris Vreugenhil Leeuwarden 50.41
10 Edo Eisma Goutum 51.27
11 Rutger Oostra Weidum 51.57
12 Bauke Siderius Drachten 52.03
13 Albert Tilma Mantgum 52.07
14 Ferry de Boer Bears 52.28
15 Peter Bär Leeuwarden 53.21
16 Johan Zwerver Goutum 53.25
17 Frans Scheuneman Hoogezand 54.07
18 Karst Anema Stiens 54.45
19 Gerard Donker Tjalleberd 54.58
20 Gerben Brouwer Sneek 55.01
21 Boukje Efdé Jirnsum 55.12
22 Bas Tellinga Gorredijk 55.16
23 Aad vd Burg Easterlittens 55.31
24 Jan de Boer Oldeholtpade 57.23
25 Murkje vd Galiën Stiens 57.42
26 Sonja Douma Leeuwarden 57.48
27 Rense Zwerver Leeuwarden 58.21
28 Nanning Orré Mantgum 1.00.50
29 Tineke Bremer Wiuwert 1.00.50
30 Afke Brandenburg Wirdum 1.01.12
31 Harm Postma Bitgum 1.01.12
32 Sible vd Meer Wytgaard 1.01.37
33 Nynke Terpstra Stiens 1.02.07
34 Meindert Roosjen Leeuwarden 1.03.11
35 Tineke Dijkstra Bitgum 1.03.34
36 Luit-Jan Lukkes Weidum 1.06.56
37 Anneke Sytsma Goutum 1.07.06
16,1 kilometer
1 Dick Wobbes Veenwoudsterwal 1.02.07
2 Ate Bijlsma Garyp 1.07.57
3 Alle Jacob Bremer Wiuwert 1.09.58
4 Willem Biemolt Utrecht 1.10.41
5 Harry Oosterhuis Stiens 1.11.10
6 Tsjerk-Sake Castelein Grou 1.12.22
7 Erwin Krikke Leeuwarden 1.17.28
8 Dirk Postma St. Annaparochie 1.18.31
9 Geert Postma Tzummarum 1.19.21
10 Bauke vd Loon Franeker 1.19.44
11 Gosse vd Ende Britswert 1.20.04
12 Tjipke Keuning Wiuwert 1.20.19
13 Johannes Dijkstra Easterwierrum 1.21.43
14 Robert de Groot Wirdum 1.22.24
15 Melle Tilma Wiuwert 1.24.59
16 Rutger Fopma Bears 1.25.00
17 Mans Veldsink Dedemsvaart 1.28.15
18 Henk Nijp Mantgum 1.31.02
19 Nynke Nijp Amsterdam 1.42.12
20 Willem de Boer Exmorra 1.46.17 (30 kilometer)
21 Klaske vd West-de Boer Joure 1.50.58
22 Mattie de Boer Joure 1.50.58

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.