Uitslagen Roekeloop Weidum

Uitslagen Roekeloop 14-09-2014

2,5 kilometer
1 Jelmer Bij de Leij Gorredijk 10.18
2 Sander Blanken Bears 12.32
3 Koen Smedema Bears 12.33
4 Lineke Fopma Bears 13.21
5 Roelie vd Ziel Berlikum 13.25
6 Jan vd Ziel Berlikum 13.30
7 Rigt Osinga Berlikum 14.04
8 Nienke Zijlstra Berlikum 14.05
9 Jelle van Balen Jellum 14.35
10 Hendrik Haima Weidum 14.35
7,0 kilometer
1 Albert vd Ziel Berlikum 26.58
2 Douwe-Jan Krol Mantgum 29.22
3 Bart Bij de Leij Gorredijk 31.24
4 Marco vd Schors Mantgum 33.21
5 Pieter vd Bij Jirnsum 36.53
6 Sytse vd Vegt Weidum 37.33
7 Peter Boersen Leeuwarden 37.41
8 Marcel van Zutphen Weidum 37.59
9 Thea de Vries Deinum 47.40
10 Thijs Hofstra Wytgaard 47.52
11 Jan vd Hoek St. Annaparochie 57.26
10,0 kilometer
1 Mark Peereboom Leeuwarden 41.48
2 Theo Brouwer Mantgum 42.06
3 Theo Zijlstra Sneek 45.03
4 Nolle Lam Elahuizen 45.14
5 Tsjerk-Sake Castelein Grou 45.18
6 Rinke de Jong Leeuwarden 46.10
7 Cor van Sluis Franeker 47.02
8 Bert Barhorst Ijlst 47.40
9 Richard Dijkstra St. Annaparochie 48.19
10 Bauke vd Loon Franeker 48.26
11 Ralph Ferwerda Wirdum 48.42
12 Femke Hemstra Weidum 48.57
13 Rona Aal Drachten 49.17
14 Dirk Postma St. Annaparochie 49.43
15 Haite H. Miedema Hilaard 50.06
16 Ytsje Talsma-Kingma Hilaard 50.08
17 Johan Zwerver Goutum 50.17
18 Liesbeth Mulder Leeuwarden 51.58
19 Pier de Vries Weidum 51.58
20 Rutger Oostra Weidum 52.09
21 Saakje Regnerus Broeksterwoude 52.24
22 Wietse Jonker Wommels 52.50
23 Geert Peereboom Tytsjerk 53.09
24 Peter Visser Leeuwarden 53.17
25 Melle Tilma Wiuwert 55.08
26 Harm Postma Bitgum 57.26
27 Esther Miedema Boksum 57.40
28 Marjolein Staal Weidum 57.41
29 Johan Strampel Heerenveen 58.21
30 Jacob Dirk Haagsma Minnertsgea 58.45
31 Jan Feenstra Leeuwarden 58.51
32 Rense Zwerver Leeuwarden 1.00.06
33 Dirk van Hoek Mantgum 1.00.15
34 Wybrand de Graaf 1.01.42
35 Inge Kools Leeuwarden 1.02.55
36 Afke Brandenburg Wirdum 1.03.54
37 Tineke Dijkstra Bitgum 1.04.39
38 Corina Stok Boksum 1.04.51
39 Trijntje Wijnand Wergea 1.05.47
40 Feikje vd Vegt Weidum 1.06.08
41 Marijke Dijkstra Weidum 1.06.08
42 Janneke van Dijk Hoorn 1.06.40
43 Marja Muller Mantgum 1.08.33
44 Miranda vd Steen Mantgum 1.14.23
16,1 kilometer
1 Wim Bakker West-Terschelling 1.07.13
2 Auke Postma Damwâld 1.07.31
3 Jeljer Zijlstra Reduzum 1.09.15
4 Pieter Talsma Mantgum 1.10.05
5 Huib-Jan Imbens Wirdum 1.11.11
6 Gerald Hoogeveen Bolsward 1.14.07
7 Chris van Dijk West-Terschelling 1.16.04
8 Aise Bouma Kimswerd 1.16.20
9 Niels vd Hem Dronrijp 1.17.11
10 Richard de Graaf Mantgum 1.17.28
11 Tjipke Keuning Wiuwert 1.17.46
12 Jelmer Laverman Mantgum 1.19.09
13 Otto de Boer Leeuwarden 1.19.33
14 Gerben Ellerie Berlikum 1.20.35
15 Wytske Kok Joure 1.21.08
16 Jan van Zalinge Dronrijp 1.21.08
17 Gosse vd Ende Britswert 1.22.15
18 Robert de Groot Wirdum 1.22.47
19 Duco Zijlstra Lekkum 1.22.50
20 Grietsje vd Schaaf Berlikum 1.23.09
21 Henk Nijp Mantgum 1.25.54
22 Gerben Brouwer Sneek 1.26.44
23 Anita vd Wal Harlingen 1.26.44
24 Bert Rienstra Sneek 1.26.53
25 Ferry de Boer Bears 1.27.35
26 Marianne Hayma Berlikum 1.29.15
27 Aad vd Burg Easterlittens 1.35.46
28 Nico Oostra Weidum 1.36.47
29 Sible vd Meer Wytgaard 1.42.57

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.