SV Friesland krijgt Automatische Externe Defibrillator

AED

AED

Op zaterdag 29 oktober krijgt de Sportvereniging Friesland een AED aangeboden door clublid Jan en Wimmie Jorna uit Harlingen.

De AED zal zaterdag om 11.00 uur bij de atletiekbaan Bloemketerp worden aangeboden aan SV Friesland door Wimmie en Jan Jorna.

Jan Kooistra had in het clubblad van de vereniging gezet dat hij graag een AED apparaat in de SV Frieslandbus wilde hebben en hiervoor een sponsor zocht. Deze bus staat bij 60 hardloopwedstrijden, prestatielopen, triathlon en survival waarbij de SV Friesland is betrokken. Dat kan zijn als medeorganisator, eigen lopen, ingehuurd en waar ze het speakeren en geluid verzorgen. In Friesland, Groningen en Drenthe.

In het 31 jarig bestaan van de club is het nog maar één keer gebeurd dat een deelnemer is overleden tijdens een loop. Maar de mogelijkheid bestaat dat dit nog een keer kan gebeuren en als er dan een AED in de buurt is en mensen die hem kunnen bedienen kan misschien een leven worden gered. 16.000 mensen krijgen in Nederland een hartstilstand. Als binnen 6 minuten wordt gedefibrilleerd met een AED stijgt de kans op overleven van 10% naar 70 %.

Jan Jorna is al vele jaren lid van deze club en nu hij ouder wordt en het sporten wat op een lager pitje is gezet ook in verband met de ziekte van Wimmie, wilden ze club die zoveel voor de lopers organiseert iets aanbieden als dank voor hun inzet. Toen ze de oproep in De Trimbode zagen staan was dit het moment om een AED aan te bieden. In Franeker voor de start van de Ronde over Ried op zaterdag 28 oktober om 11.00 uur zullen ze de AED aanbieden.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

 • Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.Een AED wordt geheel ten onrechte regelmatig een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages. Een manueelhartmassageapparaat is een geheel ander reanimatiehulpmiddel. Bij een persoon met een circulatiestilstand is het toedienen van thoraxcompressie (hartmassage) door de hulpverlener van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.Als een schok gaat worden toegediend, moet volgens de instructies van de AED afstand worden gehouden, en wordt even niet gemasseerd. Het gebruik van vol-automatische toestellen, zonder schoktoets, is daarbij eenvoudiger gebleken en veiliger.Een AED bestaat onder andere uit een microprocessor en elektroden. De elektroden verzamelen informatie over het ritme van het hart, welke informatie door de microprocessor wordt geïnterpreteerd. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie, adviseert de microprocessor een schok om het hart te defibrilleren. Met toediening van de elektrische schok wordt getracht het myocard (hartspierweefsel) te depolariseren (ontladen), om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.Toepassing
  Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overlevengenoemd en bestaat uit:

  • zo spoedig mogelijk alarmeren via het noodnummer 112;
  • zo spoedig mogelijk starten met Basic Life Support;
  • zo spoedig mogelijk een AED inzetten

  zodra professionele hulp is gearriveerd:

  • zo spoedig mogelijk Advanced Life Support (uitgebreide medische hulp) verlenen.

  Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Of bij de recentere vol-automatische toestellen zal de defibrillator op automatische wijze de schok toedienen. Vervolgens gaat men weer door met borstcompressies en beademen (Basic Life Support).

  Gebruik in Nederland
  Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Gelet op het feit dat de Wet BIG niet uitsluit dat in noodsituaties door niet-bevoegden voorbehouden handelingen worden verricht en toepassing van de AED slechts in noodsituaties plaatsvindt, ontbreekt de noodzaak om defibrillatie in de vorm van de AED te schrappen als voorbehouden handeling. Uiteraard blijft defibrillatie als zodanig (te weten door middel van andere apparaten dan de AED) als voorbehouden handeling in artikel 36 van de Wet BIG gehandhaafd.

  Opleiding
  Een algemene sensibilisering en opleiding van de brede bevolking is noodzakelijk voor een optimale reanimatie en gebruik van de defibrillator.In Nederland kan men voor opleidingen BLS AED terecht bij diverse bedrijven en instellingen.

Eén gedachte over “SV Friesland krijgt Automatische Externe Defibrillator

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.